Badanie Techniczne Opryskiwaczy

STACJA KONTROLI OPRYSKIWACZY

Numer Upoważnienia 06/09/9419

Sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin, będący w użytkowaniu powinien być podawany okresowym badaniom w celu potwierdzenia tej sprawność.

Badania techniczne opryskiwaczy polowych i sadowniczych muszą być wykonywane co 3 lata.

Art. 48 USTAWY z dnia 8 marca 2013 r. o ochronie roślin.

Diagności z naszej stacji diagnostycznej dojeżdżają bezpośrednio do każdego gospodarstwa.

Posiadają części do modernizacji i drobnych napraw opryskiwaczy.

Potwierdzeniem pozytywnego wyniku badania jest wydanie:

Badanie techniczne opryskiwaczy jak i szkolenia ze stosowania środków ochrony roślin są elementem wymogów wzajemnej zgodności.

Brak aktualnych dokumentów może skutkować procentowym odebraniem dopłat bezpośrednich.