Dla kierowców wózków jezdniowych

Firma SZKOLTEX Centrum Usług BHP i Kadr zaprasza na kurs operatora wózków jezdniowych podnośnikowych (spalinowych, gazowych, elektrycznych, kat. II WJO) wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej.

Kurs zostanie przeprowadzony przez wykwalifikowaną kadrę przy uwzględnieniu najnowszych przepisów prawnych (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym) oraz zakończony egzaminem państwowym przed Urzędem Dozoru Technicznego.

Istnieje możliwość przeszkolenia pracowników bezpośrednio na terenie zakładu pracy.

Uwaga! Przeprowadzamy również seminaria przygotowujące do egzaminu UDT dla osób, które posiadają zezwolenia imienne zdobyte przed 9 sierpnia 2018 r. (bez egzaminu państwowego).