Dla kierowców wózków jezdniowych

Firma Szkoltex Centrum Usług BHP i Kadr zaprasza na kurs operatora wózka jezdniowego.

Kurs prowadzony jest na podstawie programu wydanego przez UDT O/Gliwice Nr Upr. 12/II/2011/UDT.
Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej, zapewniamy pomoce dydaktyczne.
Wydajemy uprawnienia na wózki widłowe spalinowe, gazowe i elektryczne w formie zaświadczenia i legitymacji ze zdjęciem w języku polskim i angielskim (na życzenie w języku niemieckim). 

Uprawnienia są honorowane na terenie Polski i Unii Europejskiej. 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:
- ukończenie 18 lat
- brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy – operator wózka jezdniowego
- minimum podstawowe wykształcenie

Kursy na operatora wózka jezdniowego przeprowadzamy w poszczególnych gminach na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego. Istnieje możliwość przeszkolenia pracowników na terenie zakładu pracy.