KURS DLA DRWALI - OPERATORÓW PILAREK

Celem kursu jest opanowanie przez kandydatów do zawodu drwala-operatora pilarki kwalifikacji zawodowych na poziomie gwarantującym najwyższą efektywność działania i minimalizację zagrożeń życia i zdrowia występujących w tym zawodzie.
 
Kurs trwa: 120 godzin szkoleniowych (30 godzin teoria i 90 godzin praktyka).
Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali wykładowej, natomiast praktyka na powierzchniach zrębowych udostępnianych przez administrację Lasów Państwowych.
W związku z tym posiadamy zgodę Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
 
Każda grupa szkoleniowa, która maksymalnie może liczyć 7 osób, wyposażana jest w:
Kto może skorzystać z kursu?
1. Osoby prywatne, które wykonują prace związane z obsługą pilarki spalinowej (ścinka i obalanie drzew).
2. Pracownicy ZUL
3. Pracownicy firm ogrodniczych
4. Pracownicy PKP, służb drogowych oraz Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
 
Wymagania:
· wykształcenie co najmniej podstawowe,
· aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania prac pilarką spalinową.