Kurs dla operatorów suwnic

Cel szkolenia 

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące suwnice oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego. Kurs przeznaczony jest dla pracowników na stanowiskach pracy realizujących operacje transportu pionowego z wykorzystaniem suwnic, układnic magazynowych, wciągników i wciągarek. 

Oferujemy Państwu szkolenia w dwóch kategoriach:

KATEGORIA II S 

    • suwnice sterowane z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo, 


suwnice sterowane z kabinyKATEGORIA I S 

Wymagania wobec kandydata:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • badania lekarskie