Kurs dla operatorów żurawi

Cel szkolenia 

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące żurawie oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego.

Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy realizujących operacje transportu pionowego z wykorzystaniem żurawi samojezdnych, stacjonarnych, przewoźnych oraz wieżowych. 

Rodzaje uprawnień

uprawnienia kat. II Ż

Wymagania wobec kandydata