Kurs Spawacza

Firma „Szkoltex” Centrum Usług BHP i Kadr organizuje kursy spawacza w następujących specjalnościach:

- MAG 135,
- TIG 141,
- MIG 131,
- ELEKTRODA OTULONA 111,
- SPAWANIE GAZOWE 311.

Szkolenie obejmuje szczegółowe poznanie aspektów wykonywania zawodu spawacza, część teoretyczną oraz praktyczną w warsztacie spawalniczym. Kursanci maja do dyspozycji samodzielne stanowiska, materiały do wykonywania próbek oraz odzież ochronną. 

Zajęcia odbywają się popołudniami.

Egzamin przeprowadzany jest według normy EN-287-1:2007.
Po zdaniu egzaminu z części praktycznej i teoretycznej kursanci otrzymują książeczkę spawacza oraz świadectwo egzaminu spawania. 

Zapraszamy również spawaczy chcących zweryfikować lub przedłużyć uprawnienia.