O firmie

Firma "SZKOLTEX" Centrum Usług BHP i Kadr rozpoczęła działalność w styczniu 2002  roku. 

W początkowych latach istnienia zajmowaliśmy się bezpieczeństwem i higieną pracy  oraz doradztwem w zakresie prawa pracy i  kadr. Wraz z rozwojem firma poszerzyła  zakres swojego działania o usługi w sektorze rolniczym oraz kursy zawodowe. Obszar,  na  którym prowadzimy działalność, obejmuje teren województw: 

lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, śląskiego, łódzkiego i opolskiego.

Wiemy, że nasza praca wiąże się z dużą odpowiedzialnością, dlatego staramy się  podnosić swoje kwalifikacje i uzupełniać wiedzę, uczestnicząc w specjalistycznych  szkoleniach oraz kończąc kierunkowe studia podyplomowe.

Potwierdzeniem naszej  obecnej pozycji na rynku są liczne nagrody i wyróżnienia, które firma uzyskała na przestrzeni ostatnich lat.

 

Mamy nadzieję, że zechcą Państwo dołączyć do grona Klientów korzystających z usług  naszej firmy.