SZKOLENIA BHP

Firma „SZKOLTEX” w zakresie szkoleń oferuje: 
 
Szkolenia BHP:
 • szkolenia wstępne dla pracowników,
 • szkolenia okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
 • (Prowadzimy szkolenia dla właścicieli i kierowników NZOZ z uwzględnieniem specyfiki branży medycznej),
 • szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych (w tym: pracownicy budowlani, sprzedawcy, stolarze, mechanicy samochodowi, fryzjerzy, sprzedawcy, kucharze i inni),
 • szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach administracyjno - biurowych (w tym: pracownicy medyczni, nauczyciele, administracja itp.),
 • szkolenia kadry inżynieryjno - technicznej.
Szkolenia skierowane do osób zajmujących się obrotem żywnością:
 • zasady GHP/GMP i system HACCP jako główne narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności,
 • zasady dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej (GHP, GMP),
Opracowujemy:
 • instrukcje Dobrej Praktyki Higienicznej GHP,
 • opracowane i wdrożenie systemu HACCP,
 • opracowujemy Instrukcję Bezpienieństwa Pożarowego dla danego obiektu,