SZKOLENIA BHP

Firma „SZKOLTEX” w zakresie szkoleń oferuje: 
 
Szkolenia BHP:
  • szkolenia wstępne dla pracowników,
  • szkolenia okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
  • (Prowadzimy szkolenia dla właścicieli i kierowników NZOZ z uwzględnieniem specyfiki branży medycznej),
  • szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych (w tym: pracownicy budowlani, sprzedawcy, stolarze, mechanicy samochodowi, fryzjerzy, sprzedawcy, kucharze i inni),
  • szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach administracyjno - biurowych (w tym: pracownicy medyczni, nauczyciele, administracja itp.),
  • szkolenia kadry inżynieryjno - technicznej.