Szkolenia Chemizacyjne

Większość upraw wymaga stosowania środków ochrony roślin. Prawidłowe wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin wymaga doświadczenia i wiedzy jak postępować z substancjami chemicznymi od zakupu, poprzez przechowywanie, stosowanie oraz utylizację resztek i opakowań.

Zalecamy przestrzeganie podstawowych zasad bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi oraz stosowaniem się do przepisów prawnych.

SZKOLENIA Z ZAKRESU STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZY UŻYCIU SPRZĘTU NAZIEMNEGO.

Każda osoba która stosuje środki ochrony roślin, powinna posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego.

Zaświadczenie jest wydawane na okres 5 lat.

Art. 64 USTAWY z dnia 8 marca 2013 r. o ochronie roślin.

Firma Szkoltex Centrum Usług BHP i Kadr w dniu 18.06.2010 roku została wpisana do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń z ochrony roślin pod numerem 06/09/9419, wpisu dokonał Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.

Prowadzimy szkolenia na terenie gmin w województwie lubelskim, podkarpackim, mazowieckim, małopolskim, świętokrzyskim, podlaskim, warmińsko-mazurskimm, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.