SZKOLENIE BEZPIECZNEJ OBSŁUGI RĘBAKA

Celem szkolenia jest przede wszystkim zapoznanie uczestników z bezpieczną obsługą rębaka oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z braku wiedzy i wyobraźni przy obsłudze maszyn typu rębak.

Efektem końcowym jest uzyskanie świadectwa kwalifikacji do obsługi rębaka.

Rębak jest to maszyna do rozdrabniania drewna i gałęzi. Rozdrabnianie opiera się na zasadzie pracy wirującej tarczy z nożami.

Wyróżnia się dwa główne typy rębaków:

Surowiec otrzymany z rębaka może być przeznaczony na produkcję papieru, jednak częściej wykorzystuje się go na opał lub ściółkę uprawową.

Zakres tematyczny szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

WYMAGANIA: