Szkolenie dla doradców w zakresie ochrony roślin

Posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest warunkiem wymaganym od osób sprzedających środki ochrony roślin. 

Tematyka zajęć zgodna jest z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

Po zdaniu egzaminu w formie testu, uczestnicy otrzymują zaświadczenie ważne przez 5 lat, które uprawnia ich do sprzedaży i konfekcjonowania środków ochrony roślin.