Szkolenie dla kierowców i konwojentów transportujących zwierzęta

Szkolenie jest prowadzone przez wykwalifikowanych wykładowców mających wieloletnie doświadczenie przy obsłudze i transporcie zwierząt.

Powiatowy Lekarz Weterynarii wydaje zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje osóbtransportujących zwierzętaśrodkami transportu drogowego, morskiego i lotniczego oraz kwalifikacje osób obsługujących zwierzęta w czasie transportu.

Licencja wydawana jest bezterminowo. Istnieje także możliwość przeszkolenia osób obsługujących zwierzęta w punktach gromadzenia.

Rozporządzeniem Rady (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97

Szkolenia odbywają się w Lublinie, istnieje możliwość przeprowadzenia kursu na terenie całego województwa lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego lub podkarpackiego.