SZKOLENIE DLA OPERATORA PILAREK SPALINOWYCH - ŁAŃCUCHOWYCH ORAZ ELEKTRYCZNYCH

Cel kursu to zapoznanie uczestników z bezpieczną obsługą pilarek łańcuchowych oraz ich eksploatacją.

Tematyka szkolenia:

1. Charakterystyka i budowa pilarek.

2. Obsługa pilarek.

3. Przerzynka drzew leżących podpartych jedno i dwupunktowo wg naprężeń ściskających  i rozciągających.

4. Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku operatora pilarki. 

5. Okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy. Zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Kurs trwa: 14 godzin szkoleniowych (10 godzin teoria i 4 godziny praktyka).

Kto może skorzystać z kursu?

  1. Osoby prywatne, które wykonują prace związane z obsługą pilarki.
  2. Pracownicy ZUL.
  3. Pracownicy firm ogrodniczych.
  4. Pracownicy PKP, służb drogowych oraz Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. 

 Wymagania: