SZKOLENIE Z OBSŁUGI KOS SPALINOWYCH, WYKASZAREK I WYCINAREK

Cel kursu: zapoznanie uczestników z obsługą, konserwacją i technikami pracy kos spalinowych.

Tematyka szkolenia:

1. Charakterystyka i budowa kos spalinowych.

2. Obsługa i konserwacja kos spalinowych.

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku operatora kosy spalinowej.

4. Okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy. Zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Kurs trwa: 6 godzin szkoleniowych (4 godziny teoria i 2 godziny praktyka)

Kto może skorzystać z kursu?

  1. Osoby prywatne, które wykonują prace związane z obsługą kosy spalinowej.
  2. Pracownicy ZUL.
  3. Pracownicy firm ogrodniczych.
  4. Pracownicy PKP, służb drogowych.

Wymagania: