Szkolenie z uboju zwierząt

Firma "Szkoltex" Centrum Usług BHP i Kadr organizuje szkolenie dotyczące tematyki uboju zwierząt na użytek własny.

Na zajęciach omawiane są, między innymi, kwestie:
a) humanitarnego uboju zwierząt;
b) obowiązujących procedur prawnych związanych z ubojem zwierząt na użytek własny;

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem stosownego certyfikatu.

Wykłady prowadzone są przez lekarza weterynarii mającego odpowiednie uprawnienia.

Więcej szczegółów uzyskają Państwo dzwoniąc na numer: 500-140-305 lub 507-102-494