Szkolenie z zakresu obsługi kombajnu zbożowego

Szkolenie z zakresu obsługi kombajnu zbożowego składa się z części teoretycznej i praktycznej.

W części teoretycznej uczestnicy kursu zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi m.in:

Część praktyczna zawiera zagadnienia związane z :

Ukończenie szkolenia zapewnia uczestnikom podstawową wiedzę techniczną oraz umiejętności niezbędne do sprawnej i bezpiecznej pracy kombajnem.

Uwaga! Istnieje również możliwość przeszkolenia w ramach następujących zagadnień tematycznych związanych z obsługą kombajnu zbożowego:

  1. SZKOLENIE Z BEZPIECZNEJ OBSŁUGI PRASY WYSOKIEGO STOPNIA ZGNIOTU
  2. SZKOLENIE Z BEZPIECZNEJ OBSŁUGI SAMOBIEŻNEJ SIECZKARNI POLOWEJ.

Warunki uczestnictwa w kursie: